Congres online

Een congres is een grootschalige bijeenkomst rond een bepaald thema, waar bijvoorbeeld kenners, specialisten of leden van een bepaalde organisatie aan deelnemen. Tijdens een congres worden gedachten over het thema gevormd en ideeën uitgewisseld. Een congres wordt vaak ingeleid door een dagvoorzitter of een spreker die iets vertelt of die als gespreksleider fungeert. Een congres kan zowel als een fysieke bijeenkomst of als een online bijeenkomst worden georganiseerd. De overeenkomsten zijn groot, maar er zijn ook verschillen.

Bij een fysieke bijeenkomst is er vaak ruime mogelijkheid om met medebezoekers te netwerken. Bij een online congres is het bezoekerspotentieel echter onbeperkt groot. Immers kan iedereen met de juist link aan het congres deelnemen. Daardoor is het bereik van een online congres vele maler groter. Een fysieke bijeenkomst wordt beperkt door het maximale aantal per locatie of de reisafstand. Daarnaast is een online congres aanzienlijk goedkoper. Denk onder andere aan de locatiehuur en horeca voor alle gasten.

Een online congres moet aan verschillende criteria voldoen. De inhoud en de vorm moet continue boeiend zijn voor de kijkers die thuis of op hun werk achter een laptop zitten. Wanneer het niet boeiend is, dan haken ze veel sneller af dan bij een fysiek congres. Om die reden wordt een online congres meer uitgevoerd als een goed geregisseerde TV show: een strak draaiboek, een duidelijke verhaallijn, een dagvoorzitter, sprekers bellen in d.m.v. een videoverbinding, goede content aan filmpjes en presentaties. De dagvoorzitter gaat de interactie aan met de sprekers en de kijkers. 

En die interactie, vooral met de kijkers, kan op vele manieren. Bijvoorbeeld stemmen over een bepaalde stelling, maar ook vragen stellen over een onderwerp. De dagvoorzitter regisseert deze vragen en stelt ze ter sprake met de diverse sprekers. Het is ook mogelijk om kijkers met een videoverbinding te laten inbellen om hun vraag te kunnen stellen.

Kortom: een online congres is bijna exact hetzelfde als een gewoon congres, alleen volledig ingericht als TV show. Met of zonder publiek. Het kan uiteraard zo zijn dat er wel gewoon publiek is, maar dat er nog veel meer mensen online meekijken. Binnen deze TV show is er ook veel ruimte voor partners/sponsors om hun reclameboodschap te uiten. Denk aan sluikreclame, een commercial, etc.

Geïnteresseerd om uw congres(sen) online aan te bieden? Laat ons uw ideeën weten en we zorgen dat het werkelijkheid wordt.

SPECIFICATIES

  • Draaiboek
  • Studio setting
  • Dagvoorzitter
  • Sprekers
  • Meerdere camera’s
  • Interactieve middelen
  • Ruimte voor partners/sponsors
  • Kraakhelder geluid